du måste följa det som står i ett avtal

Ett avtal mellan två parter är juridiskt bindande. Det betyder att båda parter är skyldiga, enligt lag, att följa det som står i avtalet.