Behöver du ett avtal eller kontrakt för städuppdrag att utgå ifrån?

Om du följer de råd och tips som finns på denna sajt så finns det goda chanser att du vinner en anbudstävling och då blir det dags att skriva kontrakt. I boken ”Starta och driv ditt eget städföretag” finns ett bra exempel på avtal eller kontrakt som du kan utgå ifrån.På följande tre sidor visas ett exempel på avtal som du kan utgå ifrån och som kan tjäna som checklista så att du inte gömmer något som är viktigt.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.