Jämför hela tiden ditt företag med andra

– både med företag som är inom samma bransch och och andra serviceföretag. Hur kan du bli bättre och hur kan du marknadsföra ditt företag på ett bättre sätt? Det finns alltid nya angreppssätt som du kan lära dig av.

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.