tips om ansvarsfrihet

Om du driver ditt företag i form av ett aktiebolag krävs att aktieägarna varje år vid årsstämman godkänner styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av aktiebolaget för det gångna verksamhetsåret. Driver du ditt företag där du själv eller ett fåtal personer äger aktierna så blir detta en relativt enkel formsak som skrivs in det årliga årsstämmoprotokollet.

Till grund för beslutet om ansvarsfrihet ligger styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns revisionsberättelse.

Är du intresserad av att starta eget?

Här får du ett värdefullt tipsbrev gratis som handlar om ”ÅTTA SÄTT ATT MARKNADSFÖRA DIG GRATIS”. Fyll i ditt förnamn och din e-postadress så skickar vi ett mail till dig så fort vi kan.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Holger Wästlund