beskrivning av anställnings-förhållanden

Beskrivning av vilket anställningsförhållande som råder mellan en arbetsgivare och en som är anställd.  Exempel på några olika anställningsformer är tillsvidareanställning, visstidsanställning, provanställning, projektanställning och timanställning