vad står i ditt anställningsavtal?

I ditt anställningsavtal står lön, arbetstid, semester m.m.