tips om aktiebolag och dess för- och nackdelar

Om du startar eget kan du välja mellan ett antal olika ägarformer. Ett aktiebolag är en företagsform vars rättigheter och skyldigheter främst regleras genom aktiebolagslagen (ABL), bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Aktiebolaget är en s.k. juridisk person som har ett eget organisationsnummer hos Patent och registreringsverket (PRV). Ditt bolagsnamn är därmed skyddat i hela landet.

Här kommer några tips om för- och nackdelar med att välja aktiebolagsformen som företagsform för ditt bolag:

Fördelar:

 • Bolaget står i allmänhet för alla risker mot bank, kunder, leverantörer m.fl. Aktieägarnas ansvar begränsas i stort till det aktiekapital som de satt in i bolaget om inte annat skrivits i samband med lån etc.
 • Bolag har i allmänhet lättare att dra av sådana kostnader som har med verksamheten att göra, t.ex. teknisk utrustning som datorer, kopieringsapparat, printer etc. användande av bil, representation osv.
 • Om en eller flera av de som startat verksamheten/bolaget vill dra sig ur så kan en sådan förändring ske utan att verksamheten behöver förändras särskilt mycket. Den som drar sig ur säljer sina aktier till någon annan som då blir ny ägare och verksamheten kan rulla på som vanligt om inte den nya ägaren har helt andra tankar.
 • Det kan vara lättare för ett aktiebolag att få lån i bank än det är för privatpersoner.
 • Aktiebolaget är en juridisk person, vilket betyder att ekonomi och verksamhet är klart och tydligt avskiljt från engagerade privatpersoners ekonomi.
 • Det är i allmänhet lättare för ett aktiebolag att anställa folk än för en privatperson.

 

Nackdelar:

 • Aktiebolagsformen är den mest komplicerade formen om du ska starta upp en ny verksamhet. Det krävs också att aktiebolaget har ett aktiekapital vid start och det måste du eller någon annan sätta in i bolaget.
 • Om du driver ett aktiebolag krävs en del formaliteter. Det ska göras årsredovisningar och verksamhetsberättelser, bolaget ska deklarera moms och annan skatt samt arbetsgivaravgifter om man har anställda. Denna administration tar tid.
 • Bolaget tillsätter en styrelse och styrelsen har ett personligt ansvar för eventuella oegentligheter och liknande om sådant sker i bolaget. Styrelsen kan försäkra sig mot sådana risker och det kostar naturligtvis pengar.
 • Bolaget betalar skatt på vinster i bolaget och delägarna betalar dessutom skatt på den utdelning de får på sina aktier i bolaget
 • Aktiebolag måste följa aktiebolagslagen och numera även den s.k. bolagskoden

Se vidare begreppet ”aktie”.

Är du intresserad av att starta eget?

Här får du ett värdefullt tipsbrev gratis som handlar om ”ÅTTA SÄTT ATT MARKNADSFÖRA DIG GRATIS”. Fyll i ditt förnamn och din e-postadress så skickar vi ett mail till dig så fort vi kan.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Holger Wästlund