tips om aktieägartillskott

Om ditt bolag har behov av kapital under en begränsad tid, så kan du såsom aktieägarna låna ut pengar till bolaget. Du ger i så fall ett s.k. aktieägartillskott. Aktieägartillskottet kan betalas tillbaka till dig som ägare utan att bolaget säljs eller likvideras.