vanlig formel för att framföra ett budskap

AIDA

AIDA är en vanlig formel för att väcka intresse hos lyssnare och för att lägga fram ett budskap.

A betyder Attention = väcka lyssnarnas uppmärksamhet.
I betyder Interest = skapa intresse för dig själv som konsult, för konsultföretaget eller för ditt förslag.
D betyder Desire = skapa önskan efter ditt företag eller ditt förslag.
A betyder Action = förslag till åtgärd eller handling.

Du hittar många exempel på hur denna formel illustreras på om du skriver sökorden ”Bilder på AIDA-formel” på Google.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.