AIDA-formeln

Detta är en vanlig formel för att väcka intresse hos lyssnare och för att lägga fram ett budskap.Bra för städföretag, städfirmor och städbolag

A betyder ”Attention” = väcka lyssnarnas uppmärksamhet.
I betyder ”Interest” = skapa intresse för dig själv och de städtjänster som du erbjuder.
D betyder ”Desire” = skapa en önskan efter de städtjänster som du kan erbjuda.
A betyder ”Action” = ditt förslag om hur ni går vidare med nästa åtgärd eller handling.

Du hittar många exempel på hur denna formel illustreras på om du skriver sökorden ”Bilder på AIDA-formel” på Google.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.