tips om affärsidéer

Om du tänker starta eget så är det allra bästa tips som jag kan ge dig är att du noggrant tänker igenom din affärsidé.

Du sparar mycket tid på om du från början fokuserar på den typ av uppdrag som du vill ha eller den typ av produkter som du vill sälja samt satsar på den typ av kunder som ligger närmast till hands för dig. Att börja med en affärsidé som lyder ”Jag gör allt åt alla” är ingen bra idé. Däremot kan du vara flexibel när det kommer upp nya möjligheter men börja med att fokusera på en lämplig nisch.  Ett effektivt sätt för dig att komma underfund med vad du ska satsa på i första hand är att du svarar på de frågor som jag har listat här nedanför. Lägg ner tid och omtanke på dina svar – det kommer du spara mycket arbete på senare.

 

Utgå från dig själv:

 • Vilka starka sidor har du? Inom vilka områden har du erfarenhet från tidigare?
 • Har du någon erfarenhet av marknadsföring och försäljning av tjänster eller produkter?
 • Vilken erfarenhet har du av affärsverksamhet över huvudtaget?
 • Vilka tjänster är det klokast att du börjar med att erbjuda?
 • Ska du erbjuda tjänster eller produkter eller båda?
 • På vilket sätt ska du ta betalt för det du erbjuder?

 

Definiera vilka kunder du bör börja med:

 • Vilken typ av potentiella kunder finns inom det område som du tänker jobba?
 • Tänker du vända dig mot företagskunder eller privata kunder?
 • Vilka ekonomiska resurser kommer att krävas för att du ska kunna starta?
 • Startar du hemma eller kommer du ha kostnader för ett kontor?
 • Behöver du köpa kontorsutrustning i form ny dator, speciell printer, kopieringsapparat etc?
 • Vilken inkomst har du tänkt dig för egen del? Kan du börja med att inte ta ut någon inkomst alls i början?

 

 

Så kan du se på eventuella konkurrenter:

 • Finns det andra inom ditt område som erbjuder samma tjänster som du? Kan ni i så fall samarbeta?
 • Vet du vad de erbjuder och kan du göra dina erbjudanden annorlunda?
 • ·          Vet du hur de tar betalt och hur mycket?

 

Så bör du se på ditt företag med kundernas ögon:

 • Hur ska presumtiva kunder få information och kunskap om din verksamhet?
 • Vilket är huvudargumentet för att dessa presumtiva kunder ska välja just dig som inredare?

 

Enkelt uttryckt kan man säga att du med din affärsidé skall svara på följande frågor:
• Vilken tjänst eller vilka produkter ska jag sälja?
• Vilka är mina kunder?
• Vilka resurser kan jag ställa upp med?
• Hur ser konkurrensen ut?