största managementkonsultföretaget

Accenture

På webbsidan konsultguiden.se finns mycket information att hämta om hela branschen. Till exempel gör man här varje år en ranking av konsultföretagen. Här kan du t.ex. hitta en lista på de 5 största konsultföretagen som arbetar med ”Management”. Storleken mäts i denna sammanställning i omsättning, mkr. I den listan är Accenture störst.

Här är de 15 största managementkonsultföretagen enligt den senaste rankinglistan som konsultguiden.se publicerade vid tidpunkten då denna bok skrevs:

  1. Accenture AB
  2. Acando
  3. BCG
  4. McKinsey & Company
  5. Ernst & Young, Advisory

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.