från början en metod för effektiv materialhantering

tips om abc-analys

ABC-analys är från början en metod som användes för effektiv materialhantering inom industriföretag. Man grupperade helt enkelt in material eller produkter i tre klasser A, B och C, därav namnet abc-analys..

A stod för de produkter som var viktigast för en effektiv produktion. De kanske stod för 70 % av företagets hela produktionsvärde men de utgjorde enbart, säg, 20 % av hela volymen.

B stod för de produkter som t.ex. motsvarade ca 25 % av företagets hela produktionsvärde samtidigt som de exempelvis utgjorde 30 % av hela volymen.

C stod i så fall för de produkter som motsvarade 5 % av företagets hela produktsvärdet samtidigt som dessa produkter utgjorde hela 50 % av hela volymen.

Detta tänkesätt har man sedan flyttat över till andra områden så att man nu använder ABC-analysmetoden för att klassificera inte bara material och produkter utan så gott som allt inom ett företag eller organisation, marknader, kunder, säljare osv.

Du hittar mängder av exempel på ABC-analys om du skriver sökorden ”Bilder ABC-analysis” eller ”ABC-analyse” på Google.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.