25 tips för ett säkrare kök

Varje år skadas 100 000 barn i hemmet så svårt att de behöver medicinsk vård. Ca 6 % av Sveriges befolkning är under 5 år gamla och denna grupp drabbas av 20 % av alla skador som sker inomhus. Även den grupp som består av personer som är äldre än 65 år får förhållandevis fler skador än övriga åldersgrupper. Köket är den plats i hemmet där både vuxna och barn tillbringar den största delen av sin vakna tid. Där finns spänning för barnen, där händer det ofta något, där finns många lockande knappar att trycka och vrida på och där finns mycket att utforska och lära sig något av. Många av oss vuxna tycker att det bästa sättet att vakta små barn är att ha dem med i mycket av det som man själv håller på med, t.ex. när vi jobbar i köket.

Så mycket viktigare att tänka på säkerheten för både barn och vuxna när du planerar ditt nya kök eller när du tänker bygga om ditt kök. Här är inte mindre än 25 punkter att tänka på:

 

Säkerheten framför allt. En checklista:

 1. Alla eluttag ska vara jordade.
 2. Alla eluttag som placeras närmare golvet än 1,7 meter måste ha petskydd.
 3. Brandsläckare ska man ha i de delar av huset där risken för brand är som störst och ett sådant ställe är naturligtvis köket.
 4. En del spisar har mycket små knappar på framsidan som dessutom är möjliga att plocka ut ur spisen. Se till att det inte är möjligt för ett litet barn att plocka ut en sådan knapp och stoppa den i munnen.
 5. Fönster och eventuell balkongdörr i köket ska naturligtvis uppfylla samma krav som i andra delar av bostaden. Se till att de har säkerhetsbeslag och spärranordningar så att de inte går att öppna mer än 10 cm.
 6. Ibland förvarar man mediciner och piller i köket. Detsamma gäller sprit, cigaretter och kemikalier. Allt detta kan ju vara rena giftet för barn. Lås in allt detta noga.
 7. Ibland har man bokhyllor i köket för kokböcker och liknande. Det kan vara dekorativt att ha dessa ända ner till golvet och då gäller det tänka på att inte någon liten ser hyllorna som en klätterställning.
 8. Knivar och andra vassa verktyg hänger man säkrast på väggen ovanför bänkskåpet där de inte kan nås. Om man måste ha dessa verktyg i en låda så måste lådan ha ett barnsäkert lås.
 9. Kontrollera att du använder dig av byggnadsmaterial som inte framkallar allergier.
 10. Kontrollera att du inte har något utskjutande hörn från en bänkskiva som kan skada. I så fall får du skydda det med ett mjukt eller runt hörnskydd.
 11. Köket innehåller en rad grovrengöringsprodukter som diskmedel och liknande som utgör gifter för barn. Maskindiskmedel är bland det allra värsta. Ställ aldrig maskindiskmedlet under diskbänken. Planera så att dessa material kan förvaras högt upp så att barnen inte kan nå dem och även där i låsbara utrymmen. Detta gäller naturligtvis i hög grad om du har ett städskåp i köket.
 12. Många barn lär sig efter ett tag hur man överlistar ett ”barnsäkert lås”. Skaffa därför riktigt säkra lås.
 13. Om du har något löst skåp i köket så se till att det har tippskydd.
 14. Placera alltid grytorna på spisen så att handtagen pekar in mot väggen.
 15. På samma sätt som en ugnslucka av ett barn kan ses om ett bra trappsteg att kliva upp på kan lådorna i ett vanligt bänkskåp fungera som en spännande trappa. Förse dem med säkra lås eller låshakar. Som en provisorisk lösning kan man sätta en lodrät pinne genom alla lådhandtag så att lådorna låses i varandra men det är varken en helsäker eller särskilt vacker lösning.
 16. Se till att du har ett grytskydd på spisen framför kokkärlen så att ett barn inte kan komma åt något kokkärl och få det varma över sig.
 17. Se till att du kan förvara porslin och glas så högt i väggskåpen att barnen inte kan nå. Förse samtliga väggskåp med barnsäkra lås.
 18. Se till att ett barn inte kan komma åt tändstickor eller tändare.
 19. Spisen bör ha säkerhetsströmbrytare.
 20. Spisen ska ha barnsäkert lås på ugnsluckan. Spisen ska dessutom vara fäst i väggen så att den inte tippar framåt om ett barn skulle ställa sig på en öppen ugnslucka.
 21. Undvik lösa elsladdar som hänger fritt.
 22. Vi vill inte bara ge förmaningar och förbud till våra barn. Vi vill att de ska vara nyfikna och lära sig att undersöka saker och därmed lära sig på eget initiativ. Många brukar därför fylla ett av bänkskåpen i köket med ofarliga men intressanta saker så att barnen själva kan undersöka innehållet i just det skåpet. Härmed avleds intresset från andra skåp i köket. Naturligtvis får du byta innehållet i detta skåp lite då och då.
 23. Välj en spis som inte blir för varm utanpå vid användning.
 24. Välj golvmaterial som inte blir för halt. Använd halkskydd om du har en lös matta i köket
 25. Även en diskmaskinslucka är ju ett lockande trappsteg för den lille som vill klättra. Se till att diskmaskinen är väl fäst så att den inte kan tippa.

Så får du ditt drömkök till lägsta kostnad

Du kan beställa boken som som e-bok här