ur ”Starta städföretag”-boken

47 tips för att få kunder

Det finns många åtgärder som du kan göra för du ska få ännu fler kunder. På nästa sida listar jag flera olika tips. Några finns nämnda på andra ställen i denna bok, andra är nya, men genom att samla dem koncentrerat vill jag ge dig ytterligare inspiration. Välj ut några få som passar dig och koncentrera dig på dem.

1.    Uttryck din affärsidé kortfattat

 Formulera en eller två meningar där du uttrycker så mycket som möjligt om dig själv och din städverksamhet på så få ord som möjligt.

2. Uttryck din affärsidé så att den blir lätt att komma ihåg

Fundera på vad det allra viktigaste är som du vill att folk ska komma ihåg av din affärsidé?  Betona det!

3. Rör det mig?

Kommer de som hör om din affärsidé att bry sig över huvudtaget? Formulera dig så att de gör det.

4. Definiera vad som är skillnaden mellan ditt städföretag och andra

”Vad som gör vårt städföretag annorlunda är…”

5. Garantera kvaliteten på ditt jobb

Kan du inte garantera kvaliteten så är det angeläget att du funderar över varför du inte kan göra det och helst rätta till det.

6. Skaffa dig ett domännamn som är lätt att komma ihåg

Två av mina domännamn är http://startastadfirma.se och http://tipsom.se De är lätta att komma ihåg för besökare och fungerar bra för sökmotorer.

7. Skaffa en e-postadress som är lätt att komma ihåg

Mina e-postadresser är holger@wastlund.com och holger.wastlund@gmail.com. Lätta att förklara och lätta att komma ihåg.

8. Samla på tips om hur man gör

Skapa en annan file i din dator där du samlar på sådana tips som många är intresserade av. Det blir ett bra underlag för dina kommande artiklar, nyhetsbrev, inlägg i andras diskussioner m.m. Skapa en lista på bra källor som ger information och tips inom ditt specialområde.

9. Ta reda på hur man har fått ditt namn

”Hur fick du höra talas om mitt städföretag?” är en bra fråga för att du ska kunna prioritera dina marknadsansträngningar ännu bättre i fortsättningen.

10. Använd dig av ”bench marking”

Jämför hela tiden ditt städföretag med andra – både städföretag och andra serviceföretag. Hur kan du bli bättre och hur kan du marknadsföra ditt företag på ett bättre sätt?

11. Samla mätbara resultat av din verksamhet

”Sedan vårt städföretag började städa på företaget NN så har sjukfrånvaron sjunkit med xx %.” ”Genom att vårt städföretag har speciella avtal med leverantörer av städmaterial så blir kostnaderna 20 % lägre för våra kunder.”

12. Mät lönsamheten på varje enskild städtjänst för sig om du levererar flera olika tjänster

Det händer lätt att de olönsamma tjänsterna drar ner den totala lönsamheten i städföretaget utan att man märker eller kanske inte ens vill acceptera det. Håll alltid en koll på vad som lönar sig och åtgärda de tjänster som inte är tillräckligt lönsamma.

13. Skaffa dig en mentor

Om du är relativt ny inom din städverksamhet bör du skaffa dig en mentor. Om du själv har lång erfarenhet rekommenderar jag att du ställer upp som mentor för andra. Jag har ofta gjort det och fått mycket ut av det själv.

14. Aktuell lista på referenser

Håll din lista på referenser ständigt aktuell. Se till att du har nödvändiga kontaktuppgifter till de som kan ge dig referenser.

15.  Samla betyg, intyg och andra dokument

Se till att du alltid får skriftliga bekräftelser, intyg eller betyg på kurser, seminarier eller andra aktiviteter som du deltagit i.

16. Samla på alla uttalanden om din verksamhet

Skapa en särskild file i din dator där du samlar alla uttalanden om din verksamhet som du får via mejl, brev, tidningsartiklar etc.

17. Skapa en adresslista för att skicka ut din pressrelease

Se till att du har en uppdaterad lista på adresser journalister m.fl. dit du kan skicka din press release när det händer något spännande inom ditt område.

18. Lär känna mediafolket

Svara på frågor från media, ge information och skapa goda relationer med journalister.

19. Marknadsför dig även som konsult

Om du jobbar med kvalificerade städjobb kan du även erbjuda dina expertråd som konsult. Det kan leda till följdjobb för dig.

20. Uppfinn inte hjulet en gång till

Du behöver inte hitta på alla nya metoder att marknadsföra ditt städföretag. Kolla hur andra serviceföretag gör och se vad du kan lära dig av det.

21. Koppla dina erbjudanden till något som är aktuellt

Använd dig av Google Alerts för att på ett enkelt sätt följa med på vad som skrivs om ditt område.

22. Skicka ut smakprov

Om du planerar att skicka ut ett marknadsföringsmaterial om din nya städverksamhet bör du väcka intresset och testa med kortfattade e-postmeddelanden o. likn. innan du lägger ner för mycket tid eller pengar på en större satsning.

Det här var bara 22 av de 47 tips som du hittar i ett av kapitlen. I de andra kapitlen finns det fler.

Holger Wästlund