Den här boken

handlar om hur du blir managementkonsult – ett drömjobb för många som du kan nå på flera olika sätt. Jag kommer steg för steg beskriva de olika vägarna som finns för att nå ditt mål. Boken är upplagd så att du snabbt kan sätta dig in i hur en managementkonsult jobbar, hur du kommer igång och hur du skaffar de spännande och lönande uppdragen.

När boken låg klar och jag korrekturläste manuset märkte jag att de flesta av de ca 250 tips som finns i boken borde vara värdefulla även för dig som redan är managementkonsult och för dig som är eller vill bli konsult inom något specialistområde, PR, marknad, ekonomi, HR, IT, teknik, utbildning etc. Det är anledningen till boktiteln ”Bli professionell managementkonsult” kompletterats med underrubriken ”250 tips för management-konsulter och konsulter”.

Redan i titeln ”Bli managementkonsult” ligger ett viktigt synsätt. Konsult eller managementkonsult är inte något man bara blir. Det finns många som, lite slarvigt, säger att ”när jag slutar mitt vanliga jobb så tänker jag jobba som konsult.” Eller ”jag har just nu inget jobb så jag får väl konsulta i stället”. Att vara konsult eller managementkonsult är ett jobb som ska bedrivas lika professionellt som alla andra yrken.

Alla tips i denna bok passar inte alla. Välj ut de råd som passar dig och koncentrera dig på dessa. Då är chanserna stora att du kommer att lyckas inom ett oerhört stimulerande område.

Jag har en bakgrund som VD och koncernchef på VBB (Vattenbyggnadsbyrån AB, som senare blev en del av Sweco) ett konsultföretag med arkitekter, ingenjörer, inredningsarkitekter, ekonomikonsulter etc. När jag tillträdde VD-befattningen hade företaget lönsamhetsproblem. Vi var tvungna att minska personalen från ca 1300 till ca 900 och införa en rad lönsamhetsförbättrande åtgärder. Därefter var det dags att expandera genom att nyanställa och köpa upp andra konsultföretag. När jag lämnade min VD-roll var vi ca 2500 anställda, visade betydligt bättre lönsamhet och företaget hade då börsintroducerats.

En sådan s.k. ”turn-around” gör man inte ensam. Jag anlitade olika managementkonsulter. Det största företaget var McKinsey & Co men jag anlitade även några enmans- s.k. solokonsulter. Jag har således suttit i rollen att ta in offerter och köpa konsulttjänster från flera olika managementkonsulter. Jag lärde mig mycket och de viktigaste erfarenheterna från detta finns med som tips och råd i denna bok.

När jag lämnade min operativa roll som VD gick jag över till ett renodlat managementkonsultföretag, Cepro Management Consultants AB. Företaget hade ca 50 anställda när vi var som störst. Jag är från början utbildad till arkitekt. Som sådan specialiserade jag mig på att ta fram långsiktiga utbyggnadsplaner för större industriföretag, t.ex. Volvo, Scania, Astra m.fl. Mina uppdragsgivare var företagsledningarna i dessa företag och jag lärde mig den vägen mycket om företagsledning. På Cepro hade jag möjlighet att bredda mitt kunnande så att jag kunde bli professionell managementkonsult.

Jag har efter Cepro-perioden jobbat som solokonsult inom management och även som ”chef-att-hyra”.

Jag berättar detta för att detta är en väg att komma in i managementkonsultjobbet. I mitt nätverk finns på motsvarande sätt managementkonsulter med mycket olika bakgrunder; ekonomi, IT, marknad, HR etc. Det är många som varit specialister i en operativ roll eller som konsulter och som den vägen utvecklats till professionella managementkonsulter.

En annan väg att komma in i managementkonsultyrket är genom kvalificerade studier på skolor som t.ex:

  • Handelshögskolan i Stockholm
  • Examen från KTH, CTH eller LTH
  • Industriell Ekonomi och Organisation från Stockholm, Lund eller Linköping
  • Någon ansedd internationell skola

Att beskriva de olika vägarna in i yrket som managementkonsult är således ett skäl att skriva denna bok. Det finns ytterligare några anledningar:

  1. Marknaden för managementkonsulter växer konti-nuerligt såväl i Sverige som internationellt.
  2. Managementkonsultbranschen håller på att förändras. Företag och organisationer internationaliseras och därmed blir också fler konsultuppdrag internationella. Samtidigt ser vi en tydlig specialisering vilket jag återkommer till. Fysiska möten kompletteras med och ersätts av virtuella möten. De riktigt stora managementkonsultföretagen var tidigare ensamma om att ha tillgång till erfarenhetsinformation i sina egna stora databaser. Mycket av detta kan nu även de mindre konsultföretagen hämta från Internet.
  3. Många är intresserade av att hitta information om hur man blir managementkonsult. Jag driver en sajt som heter ”Tips om drömjobb”, http://tipsom.se. Där presenterar jag ett 50-tal olika drömjobb med avseende på marknad, vad som krävs av den som engagerar sig, hur man blir anställd, hur man startar eget och lite om framtidsutsikterna. På sajten kan besökarna beställa tipsbrev för att få mer information om det eller de drömjobb som de är mest intresserade av och där man saknar information på annat håll. Genom detta kan jag hela tiden avläsa vilka drömjobb som besökarna är speciellt intresserade av att få mer information om. Här ser jag att intresset är stort för att bli management-konsult.
  4. Det finns flera böcker som handlar om hur man lyckas som konsult men det finns ingen annan bok på svenska som handlar om hur man blir managementkonsult.
  5. Ytterligare ett skäl har naturligtvis varit nöjet för min egen del att på ett strukturerat sätt sammanställa de viktigaste lärdomarna från mitt eget och andras spännande liv som managementkonsulter.

Jag har försökt att presentera tillräckligt många praktiska och konkreta tips för att du ska lyckas men självklart måste du ta ansvar för din egen utveckling. Detta är första upplagan av denna bok. Den är medvetet tryckt i en begränsad upplaga av två skäl:

Dels vill jag gärna ha dina och andras synpunkter för att successivt utveckla innehållet inför nästa upplaga.

Dels går utvecklingen snabbt inom detta område och det är i sig ett skäl till nya och förändrade upplagor i framtiden. Jag kommer även successivt göra nya inlägg på den hemsida som hänger ihop med denna bok http://bli-konsult.se

Jag önskar dig lycka till!

Holger Wästlund

holger.wastlund (snabel-a) gmail.com                          Hemsida: http://tipsom.se

Tycker du att det verkar intressant? Här kan du beställa boken

Ditt förnamn och efternamn (obligatorisk)

Din gatuadress (obligatoriskt)

Ditt postnummer och din postort (obligatoriskt)

Ditt företagsnamn (om du har något)

Speciella önskemål (frivilligt)

Din epost-adress (obligatorisk)